HOLISTERA TEAM

O nama

Doc. dr. sc. Maša Hrelec Patrlj, spec. dječje kirurgije, diplomirala je 1996. god, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prvom roku generacije 6-godišnjeg studija.

Dr. Greta Gunek Mačukat, spec. pedijatrije, diplomirala je na Medicinskom fakultetu  1989.godine. Završila je poslijediplomski studij Zašita majke i djeteta 1994. godine u Zagrebu.

Dr. Tomislav Kukin, spec.anesteziologije,  diplomirao je 1978. godine na Medicinskom fakultetu,  1984. godine postaje specijalist anesteziologije i reanimatologije, te od tada u kontinuitetu radi kao anesteziolog- intenzivist.

Doc. dr. sc. Igor Čikara, spec. radiologije i ultrazvuka, nakon završenog Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1985), iskustvo obveznog staža stiče u ambulanti Hitne pomoći, ambulantama primarne zdravstvene zaštite i Centru za dijalizu.

Doc. dr. sc. Maja Romić diplomirala je 2004. god, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u prvom roku generacije 6-godišnjeg studija.

ad

Bacc. med. tech. Irena Kaurinović završila je 1995. Školu za medicinske sestre Vinogradska, a 2007. god. Studij sestrinstva na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. 

Bacc.physioth. Daria Tresić 2010. završava srednju školu za fizioterapeutskog tehničara pri Zdravstvenoj školi u Splitu, a 2013. studij fizioterapije na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu. 

Med. techn. Petar Ačkar  završio je 2017. godine petogodišnje obrazovanje u Školi za medicinske sestre Vrapče.

Med. techn. Antonio Glamočak završio je 2008. godine četverogodišnje obrazovanje u Zdrastvenoj i veterinarskoj školi dr. Andrija Štampar u Vinkovcima.

Med. techn. Leonarda Pintarić mag. ing. silv., asistentica

holistera