ZA DJECU

Za djecu

Pregled specijaliste dječje kirurgije započinje razgovorom s pacijentom i roditeljem . Potom slijedi klinički pregled, uvid u dosadašnju medicinsku dokumentaciju, upute o daljnjim potrebnim dijagnostičkim postupcima te operativnim zahvatima ovisno o prirodi problema.

U našoj ustanovi obavljamo i sve vrste manjih operativnih zahvata (npr. discizije kratkog frenuluma jezika, kratkog frenuluma prepucija,  razdioba adhezija prepucija, odstranjenje ateroma, nevusa, lipoma, liječenje uraslih noktiju, bradavica i ostalo).

Zahvati se obavljaju u lokalnoj anesteziji, a ako dijete želi- uz njega može za vrijeme zahvata biti prisutan i roditelj.

Kod nas možete dobiti i drugo mišljenje o dijagnozi i liječenju vašeg djeteta.