PSIHOLOŠKA PODRŠKA

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Kognitivno bihevioralna terapija (KBT) je znanstveno utemeljena,kratkotrajna, strukturirana,na problem usmjerena, dokazano djelotvorna psihoterapija, koja uvažava pojedinca. JednostavnI koncept je, da naše misli utječuju na naše emocije, a one na naše ponašanje. U osnovi ove terapije je promjena načina mišljenja, s ciljem promjene ponašanja i dobrobiti za naše zdravlje i funkcioniranje.

Zahtjeva aktivan odnos klijenta, koji tehnike usvojene na seansama treba uvježbati do sljedećeg susreta.

Integrativni pristup liječenju različitih kroničnih bolesti, uključujući i karcinome teško je zamisliti bez ove važne karike u lancu cijeljenja.

KBT terapija je iznimno djelotvorna za anksiozne poremećaje, poremećaje hranjenja, teškoće u učenju, poremećajima navika i ovisnosti,  opće zdravstvene potškoće.

Broj seansi je individualan. Može ih biti od 4 do 16 i više. Dobro je imati kontinuitet jednom na tjedan.Trajanje seanse 50 minuta.

Cijena: Prvi intervju 60 Eura

Seansa pojedinačno: 55 Eura

 USKORO! MINDFULNESS

Svjesna prisutnost (engl. mindfulness) je jednostavna mentalna vježba koja značajno smanjuje stres i donosi brojne koristi za fizičko i psihičko zdravlje.

Postoje brojna istraživanja o pozitivnim efektima svjesne prisutnosti na psihičko zdravlje pojedinca. Svjesna prisutnost je postala gotovo neizostavna tehnika u modernim psihoterapijskim pravcima kada je riječ o redukciji stresa, liječenju anksioznih poremećaja, depresije te općenito poremećaja raspoloženja.

Pored ostalog, svjesna prisutnost podiže samopouzdanje, poboljšava koncentraciju, poboljšava san, razvija psihičku otpornost na fizičke bolove.
Misli ne odražavaju našu realnost, one su uvijek u prošlosti ili u budućnosti, prolazne su i možemo ih kontrolirati, umjesto da one kontroliraju nas. Ta spoznaja ima oslobađajući efekt.

Svjesna prisutnost u sadašnjem momentu znači da jednostavno postojimo upravo u ovom trenutku, a ono što doživljavamo – sada i ovdje – prihvatimo kao ono što jest. Koristimo isključivo one mindfulness pristupe koji se baziraju na znanstvenim istraživanjima te su lišeni bilo kakvog religijskog ili duhovnog kontekstaz uplitanja, obrazlaganja, predrasuda, straha, prosuđivanja.
Mindfulness u Holisteri zamišljen je kao grupna ili individualna terapija.