BIOREZONANCA

BICOM (Biorezonantna metoda)

Biorezonanca predstavlja harmoničnost u biološkim sustavima kao što je čovjekov organizam. . Stanice tijela komuniciraju  preko određenih frekvencija i izmjenjuju informacije U zdravom tijelu ta razmjena informacija je besprijekorna.Kada opterećujuće tvari (toksini, virusi, bakterije, zračenja i sl.) naruše tu komunikaciju posljedica su organske promjene, tj. narušeno zdravlje.

Biorezonantnoj terapiji je cilj otkriti područja frekvencije koja dovode do poremećaja i ponovno ih dovesti u ravnotežu za ozdravljenje i novu vitalnost.

Ometajuće elektromagnetne oscilacije se uvode i transformiraju u BICOM aparatu preko elektroda smještenih na određeni dio tijela. U aparatu se ove oscilacije mijenjaju i zatim vraćaju u tijelo klijenta u vidu ozdravljujućih terapeutskih oscilacija. Na taj način sopstvene snage organizma postaju sposobne da ponovo funkcionišu efikasno.

Biorezonantna metoda  je bezbolna i nema negativnih učinak, ne utječe ni na bilo koji drugi oblik liječenja i lijekova, preporučuje se

•  osobama koje imaju dugotrajne bolesti i simptome koje konvencionalna medicina nije uspjela riješiti,
    ili se u liječenju tih tegoba koristi veći broj lijekova, 

•.  za brži oporavak kod povreda ili nakon operacija  ali i kao prvi izbor riješavanja tegoba akutnih bolesti i stanja

Za metodu nije potrebna nikakva priprema.

Broj seansi okvirno 5-10, trajanje 40-50 minuta, učestalost jednom tjedno. 

Cijena: 50 Eura po seansi, prvi pregled 55 Eura